Master Class

Master Class


Faculty as of May 1, 2013
Voice Department
Professors Noriko Ichikawa
Satomi Kano Yuko Kamahora Yumiko Kan
Shigehiro Sano Yoshiaki Shinozaki Keizo Takahashi Kenji Mizuno
(Head of Voice)
Takako Mizuno Keiko Yokoyama    
Guest Professor Norio Sakamoto Hiromi Hayashi    
       
Friendly advisor Junichi Hirokami (Professor of Conducting)    
Piano
Professors Katsunori Ishii Naomi Ebihara Atsuko Okada Reiko Kikuchi
Izuru Kobayashi Kazune Shimizu Kazuko Sumi
Yuko Sekine
Mari Takeda
(Head of Piano)
Eisuke Tsuchida Minoru Nojima (President) Emiko Harimoto
Takashi Murakami      
Guest Professors Noriko Ogawa Katsuko Miura    
Strings(Violin)
Professors Eiji Arai Yasuko Otani Masayuki Kino  
Guest Professors Takaya Urakawa Yoshio Unno Yoko Seto Hamao Fujiwara
Hiroyuki Yamaguchi Machie Oguri Kouichiro  Harada  
       
Strings(Viola)
Professor Mazumi Tanamura      
Strings(Cello)
Professors Masaharu Kanda
(Head of Strings)
Dmitry Feygin Ryosuke Hori  
Strings(Contrabass)
Guest Professor
Shu Yoshida      
Strings(Classical Guitar)
Guest Professor
Kiyoshi Shomura      
Strings(Orchestra/ Ensemble)
Guest Professor
Aiko Mizushima      
Wind and Percussion (Flute)
Professor Shigenori Kudo      
Wind and Percussion (Oboe)
Professor Fumiaki Miyamoto      
Wind and Percussion (Clarinet)
Guest Professor Seiki Shinohe      
Wind and Percussion (Bassoon)
Guest Professor Kazusa Mizutani      
Wind and Percussion (Horn)
Professor Nobuyuki Mizuno
(Head of Wind and Percussion)
     
Wind and Percussion (Trumpet)
Professor Naohiro Tsuken      
Guest Professor Andre Henry      
Wind and Percussion (Euphonium)
Professor Takashi Yamamoto      
Wind and Percussion (Percussion)
Professor Atsushi Sugahara      
Conducting
Professor Junichi Hirokami
(Head of Conducting)
     
Composition (Fine Art)
Professors Shin-ichiro Ikebe Tomiko Kojiba
(Head of Composition/ FineArt)
Akira Nishimura Yutaka Fujiwara
Guest Professors Michio Kitazume Tokuhide Niimi Toshio Hosokawa  
Composition (Film Scoring)
Professor Reijiro Koroku
(Head of Composition Film Scoring)
Hiroyuki Nanba
Tomiko Kojiba
(Professor of Composition / Fine Art)
Setsuko Ito
(Professor of Solfège)
Yutaka Fujiwara
(Professor of Composition / Fine Art)
 
Guest Professors Shigeaki Saegusa Katsuhisa Hattori Akira Senju  
Guest Professor of Electric Bass Yoshihiro Naruse  

Guest Professor of Electric Guitar Issei Noro      
Guest Professor of Drums Yasushi Ichihara      
Guest Professor of Piano Code Study Junko Miyagi      
Guest
Professorsof
Song Writing Course
Shinji Tanimura Kazuhiko Ito    
Music Education ・ Educational Administration and Super vision
Professors Naohiro Tsuken
(Professor of Trumpet)
     
Guest Professor Etsuyo Tachikawa
     
Educational Administration
Professors
Makoto Tojo Shohei Nomoto    
Musicology
Professors Noriko Sakazaki
Midori Takeishi Chihiro Murata  
Solfège
Professors
Setsuko Ito Tomiko Kojiba (Professor of Composition / Fine Art)
Yutaka Fujiwara (Professor of Composition / Fine Art)  
Liberal Arts
Professors Haruki Honma
Satomi Toyonaga Hiroko Muranaka  
 
Guest Professor
Shigehiro Matsuki
   
Foreign Languages
Professors
Harumi Nakazawa Yoshiko Kido
Alain Kregine Shingo Suzuki

       
pagetop