Master Class

Master Class


As of April 1, 2021
Vocal Music
Professors
Yuko Kamahora Yumiko Kan
(Head of Vocal Music)
Teruhiko Komori Yoichi Hattori
Takako Mizuno Keiko Yokoyama
Guest Professor Shigehiro Sano
Associate Professors Takanori Akiyama Mihoko Kinoshita Chieko Tachihara Eiji Date
Yôji Hoshi Mari Midorikawa
Opera
Direction
Guest Professor Jun Aguni
Conducting
Professor
Friendly advisor
Junichi Hirokami
(Professor of Conducting)
Piano
Professors Katsunori Ishii
(Head of Piano)
Noriko Ohtake Atsuko Okada
Shun Sato Minoru Nojima
(President)
Distinguished
Visiting Professor
Eliso Virsaladze
Guest Professors Seizo Azuma Reiko Kikuchi Akiyoshi Sako Kazuko Sumi
Mari Takeda Emiko Harimoto Takashi Murakami Noriko Ogawa
Ronan O’Hora Akira Wakabayashi
Associate Professors Hidemi Ishizuki Norikazu Onbe Masahiro Kawakami Motoi Kawashima
Hitoko Kurasawa Akiko Kodaka Nobuyuki Hirose Satoshi Sando
Strings - Violin
Professors Eiji Arai Yasuko Otani Mayuko Kamio Masayuki Kino
Kyoko Takezawa Hiroyuki Yamaguchi
(Head of Strings)
Guest Professors Yoshio Unno Isako Shinozaki Yoko Seto Hamao Fujiwara
Visiting Profesors Machie Oguri Koichiro Harada
Associate Professor Shizuka Nakamura
Guest Associate Professor Toshiro Yokoyama
Strings - Viola
Guest Professors Mazumi Tanamura Yuki Hyakutake
Strings - Cello
Professors Masaharu Kanda Dmitry Feygin
Guest Professors Hidemi Suzuki Hakuro Mouri
Strings − Double bass
Professor Hideki Hoshi
Guest Professor Shu Yoshida
Strings - Harp
Guest Professor Ayako Shinozaki
Strings − Classical guitar
Guest Professor Kiyoshi Shomura
Winds & Percussion - Flute
Professor Shigenori Kudo
Associate Professor Mari Nakano
Winds & Percussion - Oboe
Guest Professor Fumiaki Miyamoto
Associate Professor Kenichi Furube
Winds & Percussion - Clarinet
Guest Professor Seiki Shinohe
Guest Associate Professors Kei Ito Kenji Matsumoto
Winds & Percussion − Bassoon
Guest Professor Kazusa Mizutani
Winds & Percussion − Saxophone
Professor Toshihisa Ogushi
Winds & Percussion − Horn
Guest Professor Nobuyuki Mizuno
Associate Professor Nobuaki Fukukawa
Winds & Percussion − Trumpet
Professor Andre Henry
Guest Professor Naohiro Tsuken
Associate Professor Masaki Sugimoto
Winds & Percussion − Trombone
Guest Professor Shinichi Go
Guest Associate Professor Mikio Nitta
Winds & Percussion − Euphonium
Professor Shoichiro Hokazono
Winds & Percussion − Percussion
Professor Momoko Kamiya
Guest Professors Atsushi Sugahara Shoichi Kubo
Composition
Professors
Tomiko Kojiba
(Head of Composition)
Akira Nishimura Ichiro Nodaira Yutaka Fujiwara
Guest Professor Toshio Hosokawa
Associate Professors Takeshi Tsuchiya Yoshio Nakahashi Keiko Harada
Music Media Course
Professors
Hiroyuki Nanba Tomiko Kojiba Yutaka Fujiwara Katsumi Horii
Guest Professors Yasushi Ichihara (Drums) Setsuko Ito Ken Kawamura  Reijiro Koroku
Naoki Sato Shusui  Yoshihiro Naruse (Electric Base) Issei Noro (Electric Guitar)
Junko Miyagi (Piano Code Study) Kousuke Yamashita Akira Senju Shinji Tanimura
Guest Associate Professor Kazuko Goto
Conducting
Professors Toshifumi Tashiro Junichi Hirokami Nobutaka Masui
(Head of Conducting)
Yoshihisa Noguchi
Distinguished
Visiting Professor
Boris Belkin
Associate Professor Rick Overton
Studies of Music Culture and Education
Professor Hiroshi Watanabe
Associate Professors Akiko Kodaka (Piano) Ikuko Shitamichi
(Music Education)
Midori Shindo (Music Education) Chieko Tachihara
(Vocal Music)
Mari Nakano (Flute) Nobuyuki Hirose (Piano) Hiromi Fukuda
(Music Cultural Policy)
Rick Overton (Jazz)
Guest Associate Professor Toshiro Yokoyama (Violin)
Music Liberal Arts
Professors
Noriko Ohtake Atsuko Okada Kunihiko Watanabe
Guest Professors Koichiro Asahi Christopher Isherwood Kagari Shibazaki Sawako Takeuchi
Akihiko Nakano
Distinguished Visiting Professors Ichiro Fujisaki Yasuhiro Mase Yutaka Hokura
Associate Professor Rick Overton
Wind Music Academy
Professors Toshihisa Ogushi Shoichirou Hokazono
Visiting Professor Tatsuya Shimono
Guest Professors Masamichi Amano Yasutaka Iseri Shoichi Kubo Takashi Hoshide
Associate Professor Yoshio Nakahashi
Musicology
Professors Noriko Sakazaki Midori Takeishi
(Vice President)
Shigeru Fujita Chihiro Murata
Guest Professor Hidetoshi Kobinata
Solfège
Professors Tomiko Kojiba Yutaka Fujiwara
Guest Professors Setsuko Ito Hidehiko Hinohara
Associate Professors Gakuji Arao Aya Okajima Satoshi Sando
Foreign Languages
English
Professor Harumi Nakazawa
German
Professor Kunihiko Watanabe
Italian / Latin
Guest Professor Shingo Suzuki
Liberal arts
Professors Satomi Toyonaga Hiroko Muranaka
Guest Professors Tomoko Sano Jin Watanabe
Associate Professors Hideo Okabe Masahiro Okabe Souichi Takahashi Shinichi Terajima
Yuuichi Haneishi
Special Skills Courses
Koto
Guest Professor Michiko Takita
Guest Associate Professor Hisako Naito
Jazz
Associate Professor Rick Overton
Educational Administration
Professors Takahiro Usukara Yoshihisa Noguchi Ryosuke Takiguchi Yoko Muranaka
Takashi Wada
Guest Professors Keiichi Sekimoto Toyota Kudo
Associate Professors Midori Shindo Rick Overton
Graduate School(Master of Music)
Instrumental Major
Course of Study: Piano
Professors Katsunori Ishii Noriko Ohtake Atsuko Okada Shun Sato
Minoru Nojima
(President)
Guest Professors Seizo Azuma Reiko Kikuchi Akiyoshi Sako
Kazuko Sumi Mari Takeda Takashi Murakami Emiko Harimoto
Noriko Ogawa Ronan O’Hora Akira Wakabayashi
Distinguished Visiting Professor Eliso Virsaladze
Course of Study: Accompaniment
Associate Professors Norikazu Onbe Satoshi Sando Nobuyuki Hirose
Course of Study: Strings instruments
Professors Eiji Arai (Vn) Yasuko Otani (Vn) Mayuko Kamio (Vn) Masayuki Kino (Vn)
Kyoko Takezawa (Vn) Hiroyuki Yamaguchi (Vn) Masaharu Kanda (Vc) Dmitry Feygin (Vc)
Hideki Hoshi (Cb)
Guest Professors Yoshio Unno (Vn) Isako Shinozaki (Vn) Ayako Shinozaki (Hp) Hidemi Suzuki (Vc)
Yoko Seto (Vn) Mazumi Tanamura (Vla) Yuki Hyakutake (Vla) Hamao Fujiwara (Vn)
Hakuro Mouri (Vc) Shu Yoshida (Cb) Kiyoshi Shomura (Gt) Keikoh Ryu (Euph)
Visiting Professors Machie Oguri (Vn) Koichiro Harada (Vn)
Associate Professor Shizuka Nakamura (Vn)
Guest Associate
Professor
Toshiro Yokoyama (Vn)
Course of Study: Winds and Percussions
Professors Andre Henry (Tp) Toshihisa Ogushi (Sax) Momoko Kamiya (Perc) Shigenori Kudo (Fl)
Shoichirou Hokazono (Euph)
Guest
Professors
Shinichi Go (Tb) Seiki Shinohe (Cl) Atsushi Sugahara (Perc) Naohiro Tsuken (Tp)
Nobuyuki Mizuno (Hr) Humiaki Miyamoto (Ob) Shoichi Kubo (Perc) Kazusa Mizutani (Fg)
Associate Professors Masaki Sugimoto (Tp) Mari Nakano (Fl) Nobuaki Fukukawa (Hrn) Kenichi Furube (Ob)
Guest Associate
Professors
Kei Ito (Cl) Kenji Matsumoto (Cl) Mikio Nitta (Tb)
Course of Study: Chamber music
Piano Faculty Members
Strings Faculty Members
Winds and Percussion Faculty Members
Vocal Music Major
Course of Study: Solo ・Opera
Professors Yuko Kamahora Yumiko Kan Teruhiko Komori Yoichi Hattori
Takako Mizuno Keiko Yokoyama
Guest Professors Jun Aguni (Stage Director) Shigehiro Sano
Associate Professors Takanori Akiyama Mihoko Kinoshita Chieko Tachihara Eiji Date
Yôji Hoshi Mari Midorikawa
Course of Study: Composition
Professors Tomiko Kojiba Akira Nishimura Ichiro Nodaira Yutaka Fujiwara
Guest Professor Toshio Hosokawa
Associate Professors Yoshio Nakahashi Keiko Harada
Course of Study: Conducting
Professors Junichi Hirokami Toshifumi Tashiro Yoshihisa Noguchi Nobutaka Masui
Music Studies Major
Course of Study: Music Education
Professor Hiroshi Watanabe
Associate Professors Ikuko Shitamichi Hiromi Fukuda
Course of Study: Musicology
Professors Noriko Sakazaki Midori Takeishi Shigeru Fujita Chihiro Murata
Guest Professor Hidetoshi Kobinata
Course of Study: Solfège
Professor Tomiko Kojiba
Guest Professors Setsuko Ito Hidehiko Hinohara Norio Fukushi
Associate Professors Gakuji Arao Aya Okajima
Course of Study: Multicultural Music Studies
Professors Atsumi Kaneshiro Tomiko Kojiba Midori Takeishi Yutaka Fujiwara
Guest Professors Tomiko Kato Hidetoshi Kobinata Michiko Takita Keikoh Ryu
Associate Professor Hiromi Fukuda
Doctoral Programs
Piano&Piano accompaniment
Professors Katsunori Ishii Noriko Ohtake Atsuko Okada Shun Sato
Minoru Nojima(President)
Associate Professors Norikazu Onbe Masahiro Kawakami Satoshi Sando
Strings
Professors Eiji Arai (Vn) Yasuko Otani (Vn) Dmitry Feygin (Vc) Hideki Hoshi (Cb)
Winds & Percussion
Professors Toshihisa Ogushi (Sax) Shigenori Kudo (Fl)
Guest Professors Seiki Shinohe (Cl) Atsushi Sugahara (Perc)
Vocal Music
Professors Yuko Kamahora Yumiko Kan Teruhiko Komori Yoichi Hattori
Takako Mizuno Keiko Yokoyama
Associate Professors Takanori Akiyama Eiji Date Yôji Hoshi Mari Midorikawa
Composition
Professors Tomiko Kojiba Akira Nishimura Yutaka Fujiwara
Associate Professor Keiko Harada
Conducting
Professor Junichi Hirokami
Solfège
Professors Tomiko Kojiba Yutaka Fujiwara
Associate Professors Gakuji Arao Aya Okajima
Music Education
Professor Hiroshi Watanabe
Associate Professors Ikuko Shitamichi Hiromi Fukuda
Musicology
Professors Atsumi Kaneshiro Noriko Sakazaki Midori Takeishi Shigeru Fujita
Chihiro Murata
pagetop