Master Class

Master Class


As of July 25, 2020
Vocal Music
Professors
Satomi Kano
(Head of Vocal Music)
Yuko Kamahora Yumiko Kan Teruhiko Komori
Takako Mizuno Keiko Yokoyama
Distinguished
Visiting Professor
Stefano Mastrangelo
Guest Professors Hiroshi Kawakami Shigehiro Sano 
Associate Professors Takanori Akiyama Yasushi Abe Chieko Tachihara Eiji Date
Yôji Hoshi Mari Midorikawa
Opera
Direction
Guest Professor Jun Aguni
Conducting
Professor
Friendly advisor
Junichi Hirokami
(Professor of Conducting)
Chorus
Associate Professors Yasushi Abe Eiji Date
Piano
Professors Katsunori Ishii
(Head of Piano)
Noriko Otake Atsuko Okada
Shun Sato Minoru Nojima
(President)
Distinguished
Visiting Professor
Eliso Virsaladze
Guest Professors Seizo Azuma Reiko Kikuchi Akiyoshi Sako Kazuko Sumi
Mari Takeda Emiko Harimoto Takashi Murakami Noriko Ogawa
Ronan O’Hora Akira Wakabayashi Gábor Farkas
Associate Professors Hidemi Ishizuki Norikazu Onbe Masahiro Kawakami Motoi Kawashima
Hitoko Kurasawa Akiko Kodaka Nobuyuki Hirose Satoshi Sando
(accompaniment)
Strings - Violin
Professors Eiji Arai Yasuko Otani Mayuko Kamio Masayuki Kino
Kyoko Takezawa Hiroyuki Yamaguchi
(Head of Strings)
Guest Professors Yoshio Unno Isako Shinozaki Yoko Seto Hamao Fujiwara
Machie Oguri Koichiro Harada
Associate Professor Shizuka Nakamura
Guest Associate Professors Machia Saito Toshiro Yokoyama
Strings - Viola
Guest Professors Mazumi Tanamura Yuki Hyakutake
Strings - Cello
Professors Masaharu Kanda Dmitry Feygin
Guest Professors Hidemi Suzuki Hakuro Mouri
Strings − Double bass
Professor Hideki Hoshi
Guest Professor Shu Yoshida
Strings - Harp
Guest Professor Ayako Shinozaki
Strings − Classical guitar
Guest Professor Kiyoshi Shomura
Winds & Percussion - Flute
Professor Shigenori Kudo
Associate Professor Mari Nakano
Winds & Percussion - Oboe
Guest Professor Fumiaki Miyamoto
Associate Professor Kenichi Furube
Winds & Percussion - Clarinet
Professor Seiki Shinohe
Guest Associate Professors Kei Ito Kenji Matsumoto
Winds & Percussion − Bassoon
Guest Professor Kazusa Mizutani
Winds & Percussion − Saxophone
Professor Toshihisa Ogushi
Winds & Percussion − Horn
Guest Professor Nobuyuki Mizuno
Guest Associate Professor Nobuaki Fukukawa
Winds & Percussion − Trumpet
Professor Andre Henry
Guest Professor Naohiro Tsuken
Winds & Percussion − Trombone
Guest Professor Shinichi Go
Guest Associate Professor

Mikio Nitta
Winds & Percussion − Euphonium
Professor Shoichiro Hokazono
Winds & Percussion − Percussion
Professor Momoko Kamiya
Guest Professor Atsushi Sugahara Shoichi Kubo
Composition
Professors
Tomiko Kojiba
(Head of Composition)
Akira Nishimura Yutaka Fujiwara
Guest Professor Toshio Hosokawa
Associate Professors Takeshi Tsuchiya Yoshio Nakahashi Keiko Harada
Film Scoring / Popular Instruments / Songwriting
Professors
Hiroyuki Nanba Tomiko Kojiba
(Professor of Composition)
Yutaka Fujiwara
(Professor of Composition)
Katsumi Horii
Guest Professors Setsuko Ito Ken Kawamura  Reijiro Koroku Shigeaki Saegusa
Naoki Sato Shusui  Kousuke Yamashita
Kazuhiko Ito Akira Senju Shinji Tanimura
Guest Associate Professor Kazuko Goto
Electric Bass
Guest Professor Yoshihiro Naruse
Electric Guitar
Guest Professor Issei Noro
Drums
Guest Professor Yasushi Ichihara
Piano Code Study
Guest Professor Junko Miyagi
Conducting
Professors Toshifumi Tashiro
(Head of Conducting)
Junichi Hirokami Nobutaka Masui
Distinguished
Visiting Professor
Boris Belkin
Associate Professors Yoshihisa Noguchi Rick Overton
Studies of Music Culture and Education
Professors Hiroshi Watanabe
Guest Professor John Ken Nuzzo (Tenor)
Associate Professors Norikazu Onbe (Piano) Akiko Kodaka (Piano) Ikuko Shitamichi
(Music Education)
Chieko Tachihara
(Vocal Music)
Mari Nakano (Flute) Nobuyuki Hirose (Piano) Hiromi Fukuda
(Music Cultural Policy)
Guest Associate Professor Toshiro Yokoyama (Violin)
Music Liberal Arts
Professors
Noriko Ohtake Atsuko Okada Kunihiko Watanabe
Guest Professors Yutaka Hokura Masahiro Sone Koichiro Asahi Alain Kregine
Christopher Isherwood Kagari Shibazaki Sawako Takeuchi Akihiko Nakano
Distinguished Visiting Professor Ichiro Fujisaki
Associate Professor Rick Overton
Wind Music Academy
Professors Toshihisa Ogushi Shoichirou Hokazono
Visiting Professor Tatsuya Shimono
Guest Professor Shoichi Kubo
Associate Professor Yoshio Nakahashi
Guest Professors Masamichi Amano Yasutaka Iseri Takashi Hoshide
Musicology
Professors Noriko Sakazaki Midori Takeishi
(Vice President)
Shigeru Fujita Chihiro Murata
Guest Professors Hidetoshi Kobinata
Solfège
Professors Tomiko Kojiba Yutaka Fujiwara
Guest Professors Setsuko Ito Hidehiko Hinohara
Associate Professors Gakuji Arao Aya Okajima Satoshi Sando
Foreign Languages
English
Professor Harumi Nakazawa
German
Professor Kunihiko Watanabe
French
Guest Professor Alain Kregine
Italian
Professor Shingo Suzuki
Liberal arts
Professors Satomi Toyonaga Haruki Honma Hiroko Muranaka
Guest Professors Tomoko Sano Jin Watanabe
Associate Professors Hideo Okabe Masahiro Okabe Souichi Takahashi Shinichi Terajima
Yuuichi Haneishi
Special Skills Courses
Koto
Guest Professor Michiko Takita
Guest Associate Professor Hisako Naito
Educational Administration
Professors Keiichi Sekimoto Yoko Muranaka Takashi Wada
Guest Professors Makoto Toujou Shohei Nomoto Toyota Kudo
Associate Professors Midori Shindo Yoshihisa Noguchi Rick Overton
Graduate School(Master of Music)
Instrumental Major
Course of Study: Piano
Professors Katsunori Ishii Noriko Otake Atsuko Okada Shun Sato
Minoru Nojima
(President)
Guest Professors Seizo Azuma Eliso Virsaladze Reiko Kikuchi Akiyoshi Sako
Kazuko Sumi Mari Takeda Takashi Murakami Emiko Harimoto
Noriko Ogawa Ronan O’Hora Akira Wakabayashi Gábor Farkas
Course of Study: Accompaniment
Associate Professor Norikazu Onbe Satoshi Sando Nobuyuki Hirose
Course of Study: Strings instruments
Professors Eiji Arai (Vn) Yasuko Otani (Vn) Mayuko Kamio (Vn) Masayuki Kino (Vn)
Kyoko Takezawa (Vn) Hiroyuki Yamaguchi (Vn) Masaharu Kanda (Vc) Dmitry Feygin (Vc)
Hideki Hoshi (Cb)
Guest Professors Yoshio Unno (Vn) Isako Shinozaki (Vn) Ayako Shinozaki (Hp) Hidemi Suzuki (Vc)
Yoko Seto (Vn) Mazumi Tanamura (Vla) Yuki Hyakutake (Vla) Hamao Fujiwara (Vn)
Hakuro Mouri (Vc) Shu Yoshida (Cb) Kiyoshi Shomura (Gt) Keikoh Ryu (Euph)
Visiting Professors Machie Oguri (Vn) Koichiro Harada (Vn)
Associate Professor Shizuka Nakamura (Vn)
Guest Associate
Professors
Machia Saito (Vn) Toshiro Yokoyama (Vn)
Course of Study: Winds and Percussions
Professor Andre Henry (Tp) Toshihisa Ogushi (Sax) Momoko Kamiya (Perc) Shigenori Kudo (Fl)
Humiaki Miyamoto (Ob) Seiki Shinohe (Cl) Shoichirou Hokazono (Euph) Naohiro Tsuken (Tp)
Guest
Professors
Shinichi Go (Tb) Atsushi Sugahara (Perc) Nobuyuki Mizuno (Hr)
Professors Shoichi Kubo (Perc) Kazusa Mizutani (Fg)
Associate Professors Mari Nakano (Fl) Kenichi Furube (Ob)
Guest Associate
Professor
Kei Ito (Cl) Kenji Matsumoto (Cl) Nobuaki Fukukawa (Hr) Mikio Nitta (Tb)
Course of Study: Chamber music
Piano Faculty Members
Strings Faculty Members
Winds and Percussion Faculty Members
Vocal Music Major
Course of Study: Solo ・Opera
Professors Satomi Kano Yuko Kamahora Yumiko Kan Teruhiko Komori
Takako Mizuno Keiko Yokoyama
Guest Professors Jun Aguni (Direction) Hiroshi Kawakami Shigehiro Sano
Distinguished
Visiting
Professor
Stefano Mastrangelo
Associate Professors Takanori Akiyama Yasushi Abe Chieko Tachihara Eiji Date
Yôji Hoshi Mari Midorikawa
Course of Study: Composition
Professors Tomiko Kojiba Akira Nishimura Yutaka Fujiwara
Guest Professor Toshio Hosokawa
Associate Professors Takeshi Tsuchiya Yoshio Nakahashi Keiko Harada
Course of Study: Conducting
Professors Junichi Hirokami Toshifumi Tashiro Nobutaka Masui
Associate Professor Yoshihisa Noguchi
Music Studies Major
Course of Study: Music Education
Professors Hiroshi Watanabe
Associate Professors Ikuko Shitamichi Hiromi Fukuda
Course of Study: Musicology
Professors Noriko Sakazaki Midori Takeishi Shigeru Fujita Chihiro Murata
Guest Professor Hidetoshi Kobinata
Course of Study: Solfège
Professor Tomiko Kojiba
Guest Professors Setsuko Ito Hidehiko Hinohara Norio Fukushi
Associate Professors Gakuji Arao Aya Okajima
Course of Study: Multicultural Music
Professors Atsumi Kaneshiro Tomiko Kojiba Midori Takeishi Yutaka Fujiwara
Guest Professors Tomiko Kato Hidetoshi Kobinata Michiko Takita Keikoh Ryu
Associate Professor Hiromi Fukuda
Doctoral Programs
Piano&Piano accompaniment
Professors Katsunori Ishii Noriko Otake Atsuko Okada
Minoru Nojima
Guest Professors Takashi Murakami
Associate Professors Norikazu Onbe Masahiro Kawakami Satoshi Sando
Strings
Professors Eiji Arai (Vn) Yasuko Otani (Vn) Dmitry Feygin (Vc) Hideki Hoshi (Cb)
Winds & Percussion
Professors Toshihisa Ogushi (Sax) Shigenori Kudo (Fl) Seiki Shinohe (Cl)
Guest Professors Atsushi Sugahara (Perc) Naohiro Tsuken (Tp) Humiaki Miyamoto (Ob)
Vocal Music
Professors Yuko Kamahora Yumiko Kan Teruhiko Komori Takako Mizuno
Keiko Yokoyama
Associate Professors Takanori Akiyama Eiji Date Yôji Hoshi Mari Midorikawa
Composition
Professors Tomiko Kojiba Akira Nishimura Yutaka Fujiwara
Associate Professors Takeshi Tsuchiya Keiko Harada
Conducting
Professor Junichi Hirokami
Solfège
Associate Professors Gakuji Arao Aya Okajima
Music Education
Professor Hiroshi Watanabe
Associate Professors Ikuko Shitamichi Hiromi Fukuda
Musicology
Professors Noriko Sakazaki Midori Takeishi Shigeru Fujita Chihiro Murata
pagetop